skönhet och hälsa i
Jakobstads centrum

Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet.
Läs gärna igenom vår integretitetspolicy.

1 Introduktion

Cosmetique Salon Ab, org. nr. 2474196-2, Rådhusgatan 4, 68600 Jakobstad, strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard beträffande skyddet av personuppgifter och personlig integritet. Cosmetique gör sitt yttersta för att dina personuppgifter hanteras på säkrast möjliga. Ingen dataöverföring via internet kan dock garanteras vara helt säker. Om en säkerhetsöverträdelse inträffar kommer Cosmetique att agera så fort som möjligt för att åtgärda problemet. Varje person som tillhandahålls Tjänster har möjlighet att i enlighet med vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning begära information om vilka uppgifter om honom/henne som behandlas av Cosmetique Salon samt begära att felaktiga uppgifterna ändras eller tas bort. En sådan begäran ska skickas till Cosmetique Salon via post eller e-post till info@cosmetique.fi.

2 Vilka personuppgifter behandlas?

Den typ av personuppgifter som samlas in av Cosmetique Salon beror på vilka tjänster du nyttjar. I samband med registrering och beställning så uppger du namn, adress, e-post, telefonnummer och personnummer. I samband med att du tar vårt hudtest på Cosmetique.fi anger du i tillägg till namn, e-post, även din hudton samt andra uppgifter som rör din hälsa. Uppgifter som rör hälsa och etniskt ursprung är känsliga personuppgifter i personuppgiftslagens mening. När du använder dig av Cosmetiques webbplatser samlar vi in en del information som inte är personlig, t.ex. vilken webbläsare och operativsystem du använder och IP-adressen till den dator som används vid besök på webbplatserna, men som ändå kan vara personuppgifter i lagens mening. Cosmetique använder cookies som är utformade för att lagra information som sedan används för att identifiera dig när du surfar på Cosmetiques webbplatser. Du har dock alltid möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningen i din webbläsare. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Vi använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

3 När samlar Cosmetique in information om dig?

Du ombeds lämna uppgifter om dig själv när du registrerar dig för att nyttja vissa av våra Tjänster. Cosmetique samlar in och behandlar personuppgifter för följande ändamål: a) tillhandahållande av Tänster, och b) uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser i förhållande till dig. Cosmetique medverkar inte till att skicka så kallad SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information, nyhetsbrev eller erbjudanden kring vår kundrelation. E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

4 Vem har tillgång till informationen?

Du ger uttryckligen ditt tillstånd till att Cosmetique Salon överför och överlåter information som lämnats till Cosmetique Salon, samt rättigheter som Cosmetique Salon åtnjuter enligt ovan, till sina samarbetspartners, personuppgiftsbiträden samt tjänsteleverantörer.

5 Samtycke

Genom att nyttja tjänsterna lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att Cosmetique Salon behandlar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Vidare lämnar du, genom att godkänna dessa villkor, härmed ditt uttryckliga samtycke till att Cosmetique Salon använder information som samlas för indirekt marknadsföring. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till fortsatt behandling av personuppgifter. Vänligen notera dock att viss behandling är obligatorisk för att du ska få tillgång till Tjänsterna. Om du inte accepterar vad som sägs i denna integritetspolicy ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsterna.

Vill du få nyheter och erbjudanden från cosmetique?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nedan!